NHỮNG THAY ĐỔI MỚI TRONG INCORTERMS 2020

Những thay đổi trong Incoterms 2020, Công Ty Paris Logistics chuyên cung cấp các dịch vụ vận tải quốc tế, vận tải nội địa, thủ tục hải quan,kho bãi... uy tín, tin cậy.

BẢO HIỂM HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

Bảo hiểm là chế độ cam kết và bồi thường, trong đó người bảo hiểm chi trả phí bảo hiểm cho khách hàng với thiệt hại, hư hỏng của đối tượng được bảo hiểm khi gặp rủi ro mà hai bên đã thỏa thuận, kí kết.

CÁC LOẠI PHÍ TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

Vận tải đường biển là một phần không thể thiếu của hoạt động trao đổi hàng hóa, gắn liền với thương mại hóa toàn cầu.

CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ

Khi việc hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tăng trưởng mạnh mẽ, hoạt động giao thương hàng hóa phát triển và trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận khác.

CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN NỘI ĐỊA

Khi mà thời buổi mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước ngày một nhiều,...

QUY ĐỊNH TRONG VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BIỂN

Tầm quan trọng của đường biển trong vận tải hàng hóa

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second